Stowarzyszenie Na Rzecz Gminy Dzierzążnia

Bank Wzajemnej Pomocy

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Kontakt

Stowarzyszenie Na Rzecz Gminy Dzierzążnia
Dzierzążnia 33 (budynek GS)
09-164 Dzierzążnia 

Tel. 606 967 562

dzisto@wp.pl

 

Zadzwoń przez Skype do stowarzyszenia Friling:

Spotkanie z Markiem Pituchem

 

W ramach projektu "Promyk Słońca" odbyło się spotkanie z Markiem Pituchem - aktorem teatralnym i filmowym. Podziękowania dla Szkoły Podstawowej w Dzierzążni oraz Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach za pomoc w organizacji.

Aktywność dzieci i młodzieży podczas spotkania jest najlepszym dowodem na to, że zajęcia były atrakcyjne. Świadomość emocji, swojego ciała i głosu to narzędzia jakie warto wykorzystać, aby inni odbierali nas tak, jak my tego chcemy. Przekonali się o tym uczestnicy warsztatów. Warsztaty aktorskie to sposób na wydobycie drzemiącego w dzieciach talentu oraz wzmacnianie pozytywnych zachowań. Dzięki takim zajęciom, dzieci stają się bardziej otwarte, śmiałe, kreatywne i pełne pomysłów, a dodatkowo podnoszą swoją samoocenę. Dzięki zajęciom aktorskim dzieci rozwijają umiejętności interpersonalne, uczą się pracy w grupie, łatwiej wyrażają swoje uczucia.

Marek Pituch na ekranie zadebiutował w serialu "Egzamin z życia" oraz "Dwie strony medalu". Można go zobaczyć w produkcjach takich jak: "Na wspólnej", "Plebania" czy "Ojciec Mateusz". Współpracował z wieloma teatrami w Polsce jak: Teatr Druga Strefa Teatr WARSawy, Teatr K.T.O. Jest również autorem sztuk teatralnych: "Żona do adopcji", "Ratuj się kto rodzi!, "Pewniak", "Być jak John L.", "Kim jest Krysia", czy "Kontrabanda". W 2021 roku zadebiutował literacko zbiorem opowiadań "Brudne zapiski". 

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

 

Warsztaty dla rodziców

 

Warsztaty dla rodziców / opiekunów dzieci to kolejny punkt realizowany w ramach projektu "Promyk Słońca" a ich celem jest zwiększenie umiejętności wychowawczych. Warsztaty są cyklem spotkań, podczas których rodzice / opiekunowie zdobywają wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania. Pani psycholog poruszyłam temat granic dziecka i dorosłego, omówiła metody wspierania dziecka w radzeniu sobie z uczuciami, metody  radzenia sobie z własnymi emocjami, metody zachęcania dziecka do współpracy, alternatywy dla stosowania kary. Rodzice próbowali znaleźć metody na wspólne rozwiązywanie problemów, wspieranie  dziecka, wzmacnianie poczucia ich wartości.

Warsztaty są szansą na pogłębienie relacji między rodzicami, a dziećmi oraz okazją do refleksji nad własną postawą wychowawczą. 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

312488427_5663102813755769_6126726824827825297_n.jpg312611599_5663108657088518_8958214212789173751_n.jpg313409859_5663111467088237_3294130749478717552_n.jpg312615641_5663103183755732_879992745415341248_n.jpg311866518_5663102063755844_114342832650797188_n.jpg311926913_5663107333755317_5140109054303368574_n.jpg312809194_5663106613755389_3906608807762800649_n.jpg313048431_5663106860422031_7053542578579443795_n.jpg312654014_5663104550422262_747422583204047106_n.jpg313261587_5663103573755693_3897068914430607826_n.jpg

 

Spotkanie z ciekawą osobą Promyk Słońca 2022

 

"Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne, mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego." Terapia za pomocą kontaktu z koniem jest wykorzystywana przy zaburzeniach w sferze emocjonalnej lub psychicznej, terapią jest już sam kontakt ze zwierzęciem. Drugim etapem jest terapia ruchem konia, gdy siedząca na zwierzęciu osoba nie wykonuje żadnych ćwiczeń, a jedynie poddaje się jego ruchom. Hipoterapia pomaga w nabywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu już nabytych. Poprawia pamięć, myślenie, uwagę, mowę, percepcję wzrokową i słuchową. Publikacje potwierdzają, że bezpośredni kontakt z dużym, silnym zwierzęciem wpływa także na wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie.

Dzięki spotkaniu z Panią Martą Szybą-Giżyńską w ramach prowadzonej świetlicy uczestnicy projektu Promyk Słońca  dowiedzieli się na czym polega hipoterapia i czynnie uczestniczyli w zajęciach. 

 Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

295440636_1055008922042758_3896579318009220320_n.jpg295235583_578696237172691_3122837877226888192_n.jpg294312636_370627545226481_483630211691226888_n.jpg294994158_769946377541304_8761626267654087538_n.jpg295462139_750136722890730_4631926580639018882_n.jpg295837351_1729809630713613_8296321932730817019_n.jpg295999687_437897134916883_6100477809829364825_n.jpg

Rajdy rowerowe jako forma integracji

 

Jazda rowerem to istotna częścią życia dzieci. Jest szansą na zwiększenie aktywności fizycznej i odpoczynek wzroku od multimediów. Jak każda inna aktywność fizyczna jazda na rowerze jest bardzo zdrowym nawykiem. Pomaga wzmocnić organizm poprzez rozbudowę mięśni i struktury kostnej. Jazda na rowerze wzmacnia układ odpornościowy, ponieważ wiąże się z przebywaniem na świeżym powietrzu. Wpływa na rozwój motoryczny - poprawia koordynację, równowagę i koncentrację. Poprawia nastrój i pomaga rozładować napięcie zarówno dzieci jak i dorosłych. Poprawia zdolność koncentracji. Jako ekologiczny środek transportu, rowery są świetnym narzędziem do podnoszenia świadomości ekologicznej. Rajdy w towarzystwie rodziców i opiekunów to również forma integracji.

 Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

294195091_5380005462065507_3608250831730786833_n.jpg297357984_5430232587042794_1729051974586843508_n.jpg298268450_5430231507042902_182447397494494279_n.jpg296437004_5413201588745894_6100746220554232030_n.jpg298205758_5430232153709504_2043283397695352704_n.jpg297566208_5430231847042868_987504491460771872_n.jpg301791354_5485977318134987_6885005910406267180_n.jpg294150352_5380004548732265_8024589029237491226_n.jpg301985946_5485976741468378_2317450382503365169_n.jpg

 

Czemu służą zajęcia socjoterapeutyczne?

Socjoterapia to jedna z metod terapii zajęciowej, której celem jest włączenie różnych osób do życia społecznego. Wpływ grupy i związanych z jej obecnością procesów ma właściwości edukacyjne i rozwojowe. Stosowane na zajęciach metody oraz techniki pozwalają uczestnikom na przyswajanie pozytywnych wzorców zachowań i trenowanie umiejętności społecznych. Działania socjoterapeutyczne są zatem szansą na poprawę funkcjonowania w grupie społecznej. Głównym celem socjoterapii w ramach naszej świetlicy jest rozwijanie umiejętności społecznych takich jak: asertywność, komunikacja, nawiązywanie relacji, budowanie pozytywnych relacji, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, budowanie poczucia własnej wartości oraz tożsamości, poznanie własnych mocnych i słabych stron, umiejętność współpracy z grupą, nauka radzenia sobie z emocjami - rozpoznawanie ich, nazywanie, wyrażanie.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

292699865_5341514962581224_7353639216106015929_n.jpg295729544_5395283310537722_3457973064247696542_n.jpg297185356_5410913818974671_3402965534616437240_n.jpg295549021_5395284853870901_5244155243266431558_n.jpg

Promyk Słońca 2022 - świetlica środowiskowa

Celem świetlicy środowiskowej jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego

rozwoju oraz zagospodarowanie im czasu wolnego w sposób zorganizowany i pożyteczny. Uczestnicy projektu Promyk Słońca biorą udział w zajęciach  rekreacyjno-sportowych, socjoterapeutycznych i z dziedziny profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem problematyki alkoholowej i promocji zdrowego stylu życia, Zajęcia edukacyjne rozwijają zdolności poznawcze i zainteresowania uczestników, umiejętności współpracy w grupie, poczucie współodpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. Właściwa forma zajęć wpływa na poznawanie przez uczestników projektu swoich mocnych stron, budowanie pozytywnego obrazu siebie.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

296979312_5410916635641056_8178378772699326440_n.jpg292640804_5341514432581277_8704164425278529068_n.jpg299573246_5449256141807105_5745992079135616829_n.jpg296030898_5410909815641738_3021793117039793810_n.jpg

Promyk Słońca 2022 - zajęcia socjoterapeutyczne

Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym w ramach projektu Promyk Słońca

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

293610073_5351830014883052_7151208067131499776_n.jpg293297925_5351829004883153_3461746112832432760_n.jpg293280530_5351775254888528_6277752997246281438_n.jpg293415029_5351825354883518_9180648492181108610_n.jpg

Promyk Słońca 2022 - zajęcia z profilaktyki uzależnień

Profilaktyka uzależnień to specjalistyczne, świadomie działania nastawione na zapobieganie niekorzystnym zachowaniom dzieci i młodzieży, które mogą doprowadzić do rozwoju u nich nałogu. Pofilaktyka uzależnień jest działaniem wspomagającym proces wychowawczy i ściśle z nim związanym. Jej celem jest uniemożliwienie bądź opóźnienie kontaktów młodych ludzi z używkami. W tym celu poprzez ciekawe zajęcia edukacyjne prowadzący zapoznał uczestników z rzetelnymi informacjami na temat skutków zażywania substancji uzależniających, promując jednocześnie zdrowy styl życia, rozwijając wśród dzieci i młodzieży postawę dbałości o zdrowie. Zajęcia kształtują również umiejętności takie jak nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z rówieśnikami, radzenie sobie z trudnymi emocjami, stresem i frustracją.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

299333770_5449222601810459_4967958675519814686_n.jpg299201925_5449223265143726_1210594696110166195_n.jpg296979312_5410916635641056_8178378772699326440_n.jpg294809233_5395285680537485_3052757891075610177_n.jpg295299709_1373290523081034_6131532165589418443_n.jpg297185300_5431828123549907_4268155185774325499_n.jpg297095460_5410918895640830_2245155495513093416_n.jpg

Promyk Słońca 2022 - zajęcia rekreacyjno-ruchowe

Zajęcia rekreacyjno-sportowe to sposób na pobudzanie uczestników do aktywności ruchowej.  Celem zajęć jest stymulowanie i umożliwienie dzieciom i młodzieży podejmowania aktywności ruchowej. Ponadto jest to forma motywacji do tego, aby aktywność fizyczna stała się stałym elementem ich stylu życia i promocji zdrowia. Zajęcia dodatkowo kształtują u uczestników pozytywną postawa wobec własnego zdrowia i aktywności ruchowej. Aktywność fizyczna to również forma rozładowania napięć i energii, wprowadzenia w pogodny i radosny nastrój. Zajęcia grupowe poruszają również zasady właściwego współdziałania w grupie, uczą kontrolować własne negatywne zachowania i emocje w stosunku do siebie i innych.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Promyk Słońca 2022 - Rajdy rowerowe

Pierwsze rajdy rowerowe w ramach projektu Promyk Słońca. Świetna frekwencja mimo pochmurnego nieba to znak, że uczestnicy lubią ten rodzaj aktywności:)

 Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

293552000_5351771928222194_5723442021344322922_n.jpg293464619_5380006045398782_3106740789421169427_n.jpg292622942_5341517539247633_570627582090863020_n.jpg292328353_784071899429519_1550166854243364555_n.jpg291844865_755612512456931_4631183590218381417_n.jpg

 

Więcej artykułów…

 1. Promyk Słońca 2022
 2. Festyn taneczny 19.09.2021
 3. Festyn Pożegnanie Lata
 4. Integracja-wycieczka do Płocka
 5. Wycieczka do Gdyni
 6. Promyk Słońca - zajęcia socjoterapeutyczne
 7. Zajęcia z psychologiem
 8. Integracja - zajęcia z profilaktyki uzależnień
 9. Integracja zajęcia socjoterapeutyczne
 10. Promyk Słońca - wycieczka nad morze
 11. Zajęcia z profilaktyki uzależnień
 12. Zajęcia śpiewu
 13. Zajęcia fitness
 14. Terapia zajęciowa
 15. Festyn taneczny
 16. Integracja - promocja zdrowego i aktywnego stylu życia
 17. Integracja
 18. Aktywność wpływa na perspektywiczną przyszłość
 19. Promyk Słońca 2021
 20. Ogłoszenie na temat realizacji zajęć
 21. Florystyka w ramach projektu „Razem lepiej”
 22. Teatr iluzji
 23. Wycieczka do Stegny
 24. Razem lepiej - zajęcia
 25. Promyk Słońca 2020 - Profilaktyka uzależnień
 26. Promyk Słońca 2020 - zajęcia rekreacyjno-sportowe
 27. Rajdy rowerowe 2020
 28. Wycieczka do Inowrocławia
 29. Razem lepiej 2020
 30. Promyk Słońca 2020
 31. Wigilia
 32. Zajęcia z florystyki
 33. Na zdrowie - porady psychologa i dietetyka
 34. Wycieczka do Kazimierza Dolnego
 35. Seniorzy w Kazimierzu Dolnym
 36. Wycieczka do Gdańska
 37. Promyk Słońca - Rajdy rowerowe
 38. Promyk Słońca Zajęcia rekreacyjno-sportowe
 39. Promyk Słońca 2019
 40. Spotkanie z dietetykiem
 41. Konsultacje w ramach projektu "Na zdrowie"
 42. "Na zdrowie" - konsultacje
 43. Na zdrowie
 44. Razem lepiej 2019
 45. 1% podatku
 46. Spotkanie z P. Martą Szybą-Giżyńską
 47. Zajęcia w ramach projektu Promyk Słońca
 48. Zajęcia rekreacyjno-sportowe
 49. Treningi Biofeedback
 50. Biofeedback
 51. Rajdy rowerowe
 52. Wycieczka do Warszawy w ramach projektu Promyk Słońca
 53. Promyk Słońca 2018
 54. Spotkanie wigilijne 2017
 55. Spotkanie z Panem Markiem Frąckowiakiem
 56. Spotkanie z Panią Karoliną Brzezińską
 57. Spotkanie z Panią Ireną Polkowską-Rutenberg
 58. "Razem Lepiej"
 59. Świetlica środowiskowa
 60. Wspólna sprawa - cykl warsztatów rodzinnych połączonych z piknikiem i pchlim targiem
 61. Walne Zebranie Stowarzyszenia 19.06.2016 r.
 62. Warsztaty kulinarne - gotowanie z produktów PO PŻ
 63. Władze Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Dzierzążnia
 64. Walne Zebranie Stowarzyszenia
 65. Szkolenie dla seniorów i młodzieży gimnazjalnej ,,włamanie na wnuczka"
 66. Co jeszcze przewidujemy w roku 2015
 67. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 68. Spotkanie z Panem Maciejem Gąsiorkiem
 69. Przygotowanie sal
 70. Wycieczka do Torunia, Solca Kujawskiego i Bydgoszczy
 71. Z życia Klubu Seniora
 72. Bank Żywności
 73. Obywatele dla demokracji
 74. Walne zebranie-sprawozdawcze
 75. Świetlica środowiskowa
 76. Wycieczka do Ciechocinka
 77. Z życia stowarzyszenia
 78. Wycieczka do Warszawy
 79. Spotkanie wigilijne
 80. Spotkanie z Panią Dominiką Łakomską
 81. RYMcerze - katoliccy raperzy
 82. Spotkanie z Panią Dominiką Łakomską w ramach projektu "Promyk słońca"
 83. Wycieczka do Trójmiasta w ramach projektu "Promyk słońca"
 84. Projekt "Promyk słońca"
 85. Kolonie w Łebie
 86. "Wesele kurpiowskie" - wycieczka do Kadzidła
 87. Grill z muzyką
 88. Rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży
 89. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 90. Spotkanie z Konradem Marszałkiem
 91. Dożynki w Skołatowie
 92. Wesele kurpiowskie
 93. Spotkanie integracyjne
 94. Stowarzyszenie zaprasza ....